НЕОЧАКВАНАТА НАГРАДА

„Понеже знаете, че всеки слуга или свободен ще получи от Господа същото добро, каквото върши“ (Ефес. 6:8).

Често в живота работата ни за Бога изглежда безплодна, усилията ни да правим добро може да са сериозни и упорити, но все пак да не бъдем свидетели на резултатите. В такъв случай старанието ни би изглеждало напразно. Но Спасителят ни уверява, че нашата работа се забелязва в небето и наградата ни е осигурена.

Бедната вдовица, която пусна своите последни две драхми в Божията съкровищница, едва ли си даваше сметка какво извършва. Нейният пример на себепожертвувателност е въздействал на хиляди сърца по целия свят през всички времена. Бедни и богати са били трогнати от делото ѝ и са принасяли дарове в Божията съкровищница. Множества са били благословени от несебелюбивия ѝ пример за насърчаване на мисионското дело, за изграждане на болници, за задоволяване нуждите на бедните и за проповядване на евангелието на нещастните. Всичко това тя ще осъзнае в Господния ден. Така ще бъде и с Мария [Магдалена] – вдъхновила мнозина да служат с любов на Бога чрез своя дар – алабастровия съд.

„Истина ви казвам – заявява Христос – където и да се проповядва това евангелие, ще се споменава и това, що е сторила, за нейно възпоменание“. С поглед, устремен към бъдещето, Исус видя евангелието, разпространявано по целия свят, а едновременно с него и спонтанното и чистосърдечно дело на Мария. Царства щяха да се издигат и падат, имена на монарси и завоеватели щяха да изгряват и потъват в забрава, но постъпката на Мария остава безсмъртна на страниците на свещената история. До края на времето счупеният алабастров съд ще разказва историята за изобилната Божия любов към падналата раса.

Всеки порив към доброто и желание за служене на Бога под влиянието на Светия Дух се отбелязва в небесните книги и в съдния ден всеки един, отдал себе си като инструмент за работа чрез Духа, ще види плода на своя живот.