НЕПОБЕДИМИ

“Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.” Йоан 16:33

Силите на мрака имат малък шанс срещу вярващи, които се обичат един–друг, както Христос ги е възлюбил; които отказват да участват в отчуждение и борби; които винаги остават заедно и са любезни, учтиви, нежни, обичат вярата, която действа чрез любов и очиства душата. Трябва да имаме Христовия Дух, иначе не сме Негови.