НЕПОГРЕШИМО ДОКАЗАТЕЛСТВО

Вярата се доверява на Бога, на словото Му, без да настоява да разбере значението на изпитанието, което идва. Мнозина обаче притежават само малко вяра. Те винаги се страхуват и сами си поканват трудностите. Всеки ден те са заобиколени от знаците на Божията любов, всеки ден се наслаждават на изобилието на Неговата щедрост и грижи; но пренебрегват тези благословения. И трудностите, които срещат, вместо да ги заведат по-близо до Бога, ги отделят от Него, като предизвикват безпокойство и роптания… Исус е техен приятел. Цялото небе се интересува от тяхното благополучие. Страховете и оплакванията им наскърбяват Святия Дух. Трябва да вярваме не поради това, че виждаме или чувстваме Божията намеса. Трябва да се доверяваме на Неговите обещания.
Божиите чада не бива да зависят от чувства и емоции. Когато се колебаят между надежда и страх, сърцето на Христос се наранява; защото им е дал непогрешимо доказателство за Своята любов. Той иска от тях да бъдат твърди, укрепени и вкоренени в най-святата вяра… Христовата любов към Неговите деца е толкова нежна, колкото и силна.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“