Непорочността е постижима

„А на Онзи, Който може да Ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава“ (Юда 24).

Христос бе послушен на всяко изискване на закона.

Чрез съвършеното си послушание Той е направил възможно всяко човешко същество да се покорява на Божиите заповеди. Когато предадем себе си на Христос, сърцето се слива с Неговото сърце, волята се потапя в Неговата воля, умът става едно с Неговия ум, мислите биват пленени от Него – ние живеем Неговия живот. Това означава да бъдеш облечен с одеждата на Неговата праведност. Тогава когато Господ погледне към нас, вижда не одеждата от смокинови листа, не голотата и деформираността на греха, но Своята собствена одежда на праведност, която представя като съвършеното послушание към Божия закон.

Чрез изкупителният план Бог е осигурил средства за подчиняване на всяка греховна черта и за устояване на всяко изкушение.

Дори най-силното изкушение не може да бъде извинение за греха. Въпреки че натискът, на който всеки е подложен, е голям, престъплението е действие по наш собствен избор. Не са силите на земята или ада онези, които карат когото и да било да съгреши. Волята трябва да се съгласи, сърцето да се предаде, страстта трябва да контролира разума, за да може неправдата да възтържествува над праведността.

Ако стоите под опръсканото с кръв знаме на княз Емануил, като Му служите вярно, няма да почувствате никога желание да се отдавате на изкушенията, защото на ваша страна стои Един, Който е в състояние да ви пази от падение.

Няма нужда да поддържаме нито една греховна наклонност (Ефесяни 2:1-6).

Като участваме в Божественото естество, наследствеността и развитите наклонности към зло ще бъдат отстранявани от характера и ние ще бъдем превръщани в жива сила за вършене на добро. Когато постоянно изучаваме характера на Божествения Учител и ежедневно участваме в Неговото естество, ще сътрудничим на Бога при победата над сатанинските изкушения. Бог работи и човек работи, за да може човекът да бъде едно с Христос, както Христос е едно с Бога. Тогава ще стоим заедно с Христос в небесните места. Умът си отпочива с мир и увереност в Исус.