НЕПРЕДВИДЕН ЕФЕКТ

Един беден човек, който с много усилия успявал да осигури прехраната на своето семейство, получил лек инфаркт. По вре­ме на лечението в болницата, семейството му получило вест, че негов вуйчо му е завещал преди смъртта си един милион до­лара. Роднините не знаели как да му съобщят радостната вест, имайки в предвид състоянието, в което се намирал. Тогава се обърнали към свещеника с молба той да предаде много внима­телно съобщението на болния.

Така и станало. Служителят го посетил и започнал разгово­ра отдалеч, като се приближавал бавно към целта. Тогава задал следния въпрос:

  • Какво би направил, ако в един момент ти съобщят, че си наследил един милион?

Болният размислил и отговорил:

  • Ще дам половината от тези пари на църквата.

Като чул това, свещеникът се хванал за гърдите и паднал на земята.

Поуката е ясна: Много пари – много отговорност.