НЕПРЕСТАННО БЕЗПОКОЙСТВО

За много хора животът често е бреме и умора поради ненужния труд, с който се натоварват, за да изпълняват изискванията на приетите обичаи. Умовете и сърцата им винаги са неспокойни поради страх, че има нужди, които не могат, а трябва да посрещнат. Често обаче всичко това е само рожба на гордост и мода…

Разходите, грижите и трудът, вложени в нещо, което макар и да не е вредно, все пак е излишно, биха помогнали много за напредъка на Божието дело, ако бяха употребени за някоя по-достойна цел. Хората жадуват за тъй наречения лукс в живота и за да го постигнат жертват здраве, сили и средства. Между хора от една и съща класа съществува един печален дух на съперничество кой да блесне с най-много и скъпи дрехи и с големи домакински разходи. Сладката дума “дом” е загубила истинския си смисъл и тя вече означава само “нещо с четири стени, изпълнено с елегантни мебели и украшения”, а неговите обитатели са в постоянно напрежение как да се справят с изискванията на обичаите, приети в различните области на живота.

Мнозина са нещастни в дома си, понеже усилено се стремят да поддържат преди всичко външна показност. Те непрекъснато работят и изразходват големи парични суми, за да парадират и да се стремят са спечелят похвалата на приятели и околни, които съвсем не се интересуват истински от тях и от тяхното благополучие. Един след друг се трупат предмети, които се считат за необходими, правят се много скъпи допълнения, които макар и да задоволяват окото, гордостта и амбицията, с нищо не увеличават удобството на дома. Но тези неща са напрягали силите, изчерпили са търпението, погълнали са ценно време, което е могло да се отдаде в служба на Бога.

Скъпоценната Божия благодат е подценена и е поставена на второ място след неща, които нямат никакво действително значение; и мнозина, докато търсят само наслади от живота изгубват способността си да бъдат щастливи и разбират, че материалните неща не им доставят удовлетворението, което са очаквали да получат. Този безкраен кръг от работа и непрестанно безпокойство за все по-пищно и разточително разкрасяване на дома, за да му се възхищават посетители и гости, никога не удовлетворява и не компенсира изразходваните средства и време. Той само слага на врата едно тежко за носене бреме.

,,Дом и семейство“ –  Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/