НЕПРЕСТАННО СЕ МОЛЕТЕ

 

Преди няколко години срещнах една сестра, която изглеждаше притеснена. Тя каза, че цели 29 години се е молила за своя съпруг, но никога не е получила нито един знак за това, че съпругът й ще стане християнин и ще пожелае да се присъедини към църквата. Тя ми призна: „Последната година престанах да се моля за съпруга си, защото Господ никога не отговаря на молитвите ми”. „С това си отнела на Господа възможността да отговори на молитвите ти, отправени с вяра” – отговорих й аз и й поясних, че Бог е отговорил на всяка молитва, която тя е отправила за своя съпруг, и че Св. Дух е действувал макар и по-бавно, отколкото ние искаме за да привлече съпруга й при Исуса. Трябва да знаем, че Господ отговаря на всяка сериозна молитва и че Св. Дух продължава да работи.

След една година отново видях тази сестра. Тя вървеше с един мъж до нея ръка за ръка. Знаете ли какво ми каза? „Ти имаше право!” Тя отново започнала да се моли за своя мъж и той през последната година приел Исуса.  Сега тя беше радостна – Божия Дух по своя начин бе довел плода до узряване.