Миллер от Бристол познаваше тайната на молитвата за другите. Без всякаква подкрепа от коя и да е църковна организация, той основал своето сиропиталище и се грижеше за нуждите на хиляди деца. И всичко това той постоянно се молеше. Големи блага получи той в отговор на молитвите си. Той не само обличаше и хранеше тези нуждаещи се, но  – както той казваше – Бог му подарил хиляди души. За някои от тях той се молеше всеки ден и в продължение на 50 години. Веднъж го запитали, как   е тъй уверен, че Бог е чул молитвите му. Неговият отговор е едновременно свидетелство за неговия живот: „Аз се старая да изпълнявам пет условия, които осигуряват отговор на моите молитви:

1)  Не допущам ни най – малко съмнение, защото зная, че Божията воля е да ги спаси; защото Той желае да помогнем на всички човеци да познаят истината. І Тим. 2:4

2) Никога не съм се молил за тяхното спасение в мое име, а само в скъпото име на моя Господ Исус и Неговите заслуги. Йоан 14:14.

3) Аз съм бил винаги твърдо уверен, че Бог е готов да отговори на молитвите ми. Марко 11:24.

4) Никога не съм  отстъпил съзнателно на някой грях, защото  „ако в сърцето си бих гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал, ако го призовях. Пс. 66:18.

5) Не съм престанал да се моля за някои в разстояние на 52 години и аз не  ще престана да се моля за тях докато не бъда чут. „А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ?” Лука 18:17.