РАБОТЕТЕ, ЗАЩОТО ИДЕ НОЩ

  “Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.”
(Йоан 5:36)

Докато хората от света се прекланят пред идола на парите, като ги превръщат в свое упование, Бог в Своя промисъл е дал от съкровищницата си една скъпоценност и я е направил достъпна за всички. Той е дал на Своя род възможността да занесат на приятели и близки, на съседи и непознати евангелието, което съдържа скъпоценните уроци на Христа…

Исус е възложил на църквата Си свята отговорност, чието изпълнение призовава към себеотрицание на всяка крачка. Когато онези, които вярват в Него бъдат видени да вдигат кръста си и да го понасят по стъпките на своя Божествен Учител, като с желание и жертвоготовност вършат всичко според силите си, за да донесат благословението на всички, за които Христос умря, тогава по целия свят ще се разнесе свидетелство за силата на християнството и в сърцата на мнозина, които днес не вярват, ще поникне вярата в Онзи, Който даде живота си за спасението на грешния свят от разруха.