НЕПРЕХОДНИ СЪКРОВИЩА

Когато даде Сина Си на нашия свят, Бог надари човешките същества с непреходни съкровища- ­ съкровища, в сравнение с които всички натрупани откакто свят светува човешки богатства са нищо. Христос дойде на земята и застана пред човешките чеда с цялата любов на вечността и това е съкровището, което чрез връзката Си с Него ние трябва да приемем, да осъзнаем и да раздадем и на другите.
Бог може да използва всяка личност само дотолкова, доколкото може да влее Светия Си Дух в храма на душата.

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“