НЕПРИМИРИМОСТ С ГРЕХА

“Измий ме съвършено от беззаконието ми и очисти ме от греха ми! Защото аз признавам престъпленията си и грехът ми е винаги пред мен.” Пс.51:2,3

Въпреки, че сърцето на Исуса Христа преливаше от любов към падналата човешка раса, Той никога не отстъпваше пред греховете на човеците. Божият Син ги обичаше твърде много, за да си позволи да мълчи, когато те преследваха цели, чийто край водеше към сигурна гибел за душите им – душите, които Той бе изкупил със собствената Си кръв. Исус строго укоряваше всеки порок, и Неговия мир бе съзнанието, че е извършил волята на Отца, а не някакво състояние на нещата, което да се дължи на изпълнението на Неговото задължение.