НЕПРОСТИМИЯТ ГРЯХ

“Истина ви казвам, че всички грехове на човешкия род ще бъдат простени и всички хули, с които биха богохулствали; но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка до века, а е виновен за вечен грях.” /Марк 3:28,29/

Какъвто и да е грехът, ако душата се покае и повярва, вината бива очистена чрез Христовата кръв; но този, който отхвърли делото на Святия Дух, отива толкова далеч, че покаянието и вярата не могат да стигнат до него. Бог действа в сърцето чрез Духа; когато хората своеволно отхвърлят Духа, те прекъсват връзката, чрез която Бог може да общува с тях. Когато Духът бъде отблъснат окончателно, Бог не може да направи за душата нищо повече.

Непростимият грях настъпва постепенно, чрез постоянно, упорито, съзнателно и системно противопоставяне на съвестта срещу ясно изразената Божия воля. Фаталната кулминация е изпадане в пълна духовна безчувственост.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”