НЕРАЗБРАНИ СИМВОЛИ

Хората бяха обременени с многобройни церемонии, без подходящо обяснение за тяхното значение. Поклонниците принасяха своите жертви, без да разбират, че това бяха само символи на единствената, съвършена Жертва. И сред тях неразпознат и непочетен, стоеше Този, който бе символизиран от жертвите им.

,,Животът на Исус” – 78 стр. Издателство „Нов живот”