НЕСЕБЕЛЮБИВА ЛЮБОВ

“А преди празника на Пасхата Иисус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.” Йн.13:1

Чрез вяра всички могат да получат много, ако се съгласят да отворят прозорците на душата към небето, за да влезе небесната светлина от Слънцето на правдата. Трябва да приемем пътищата и делата Божии чрез Този, на Когото Той би решил да ги изпрати. Трябва смирено да следваме Господа в Неговия път. Начинът, по който ще изявим на света, че сме Христови последователи е в проявата на несебелюбива любов един към друг без да търсим върховенство над другите.