НЕСЕБЕЛЮБИЕ

“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха” Евреи 11:24‭-‬25

Никой не може да е всемогъщ, но всеки може да очисти себе си от нечистота на плътта и духа, като се освещава в страх от Господа. Бог изисква от всеки човек да бъде свят и чист. Ние имаме наследствената склонност да грешим. Това е част от естеството, която не е нужно да носим със себе си. Слабост на човечеството е да подхранва себичността, защото това е естествена черта на характера. Но докато себелюбието не бъде премахнато, докато егото не бъде разпънато на кръст, никога не можем да бъдем святи както Господ е свят.