НЕСЕБИЧНОСТ

“Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.” 1 Йоаново 4:11

Да обичаш като Христос – това означава да проявяваш несебичност по всяко време и навсякъде чрез любезни думи и отношение. Истинската любов е ценен атрибут от небесен произход, който засилва аромата си, когато се разпръсква върху другите.