НЕСРАВНИМА МУЗИКА

„Изкупените от Господа ще се върнат и ще дойдат с възклицание в Сион; вечно веселие ще бъде на главата им; ще придобият радост и веселие, а скръб и въздишане ще побягнат“ (Исая 35:10).

Музика и песни ще огласят новата земя, несравнимо по-прекрасни от тези, които някога е долавял човешкия слух.

„Певците и свирачите ще бъдат там“. „Ще въздигнат глас на хваление към Господа“. „Защото Той успокои Сион“. „Той ще превърне пустотата му в Едемска градина и пустинята в рай; радост, щастие и благодарение ще се вплитат в красиви мелодии“.

Беше ми показан съвършения небесен ред, наред с това бях очарована от носещата се чудесна музика. След като видението свърши, пеенето на земята ми изглеждаше грубо и нехармонично. Бях видяла компанията на ангели, всеки от тях свирещ със златна арфа. В края на всяка арфа имаше някакъв инструмент, който служеше за настройване на арфата. Пръстите им не се плъзгаха по струните небрежно, но при докосването на отделна струна се разнасяше различен звук. Един от ангелите ръководеше изпълнението, като пръв докосваше арфата и даваше тон, после другите се присъединяваха в изпълнение на богата и свършена небесна музика. Не би могло да се опише божествената хармония, която се излъчваше от лицата на изпълнителите, отразяващи образа на Исус, сияещи от слава.

Каква ли песен ще се подеме, когато изкупените на Господа се срещнат и получат своята награда – вечния живот. Цялото небе ще бъде изпълнено богато с музика и с песни на прослава към Агнето. Спасени, всеки един спасен в царството на славата! Това е живот, съизмерим с живота на Бога. Това е наградата. Думите са неспособни да опишат великолепието на небето. Най-богатият и възвишен език не може да опише славата на Небето и необятната дълбочина на Спасителната любов.