НЕСРАВНИМИЯТ ХРИСТОС

Преди близо 2000 години, един Човек се роди на света в противоречие със законите на живота. Той живя в бедност и бе отгледан в неизвестност.

Той не притежаваше богатства, нито влияние. Роднините Му бяха неизвестни хора, без образование и обществено положение.

Още като бебе, Той стресна един цар, в детинството Си озадачи учените, когато стана на възраст изяви Своята власт над законите на природата — ходеше по вълните като по суша, усмиряваше бурята, възкресяваше мъртвите.

Той не написа нито една книга, но всички библиотеки в страната не биха могли да поберат книгите, написани за Него.

Той не е съчинявал и песни, но е възпяван в повече песни, отколкото всички други личности, взети заедно.

Никога не е основавал училище, обаче училищата в цялата страна не биха могли да се похвалят с толкова ученици, колкото има Той.

Никога не е командвал армия, нито е докосвал оръжие и въпреки това, никой предводител не е имал повече доброволци, които да воюват с оръжията на правдата срещу греха и нечестието.

Никога не е изучавал медицина и въпреки това е изцелявал мнозина слепи, хроми, прокажени, недъгави. И днес Той продължава да изцерява повече болни души и тела, отколкото всички лекари на земята.

Всеки седми ден хората преустановяват ежедневния трудов цикъл и множества се отправят към църквите, за да изкажат своята признателност и любов към Него.

Имената на горди гръцки и римски държавници и пълководци са се явили на сцената, за да минат в забвение, но името на точи Човек се прославя повече и повече. Макар и времето да е простряло 2008 години между времето на Неговото рождение и днешния ден, Той продължава да живее. Ирод не можа да Го убие, Сатана не можа да Го изкуси, смъртта не можа да Го унищожи и гробът не можа да Го задържи.

Той стои на най-високия връх на небесната слава – изявен от Бога, признат от ангели, всяващ страх в тъмните сили. Това е Исус Христос, нашият Спасител и Господ!