НЕТОЛЕРАНТНОСТ И ПРЕСЛЕДВАНЕ

„Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-голям от Господаря си. Ако Мене гонеха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят“ (Йоан 15:20).

Преследването в различните му форми е развитие на един принцип, който ще съществува, докато Сатана съществува и докато християнството притежава жизнена сила. Никой човек не може да служи на Бога, без да предизвика с това съпротивата на пълчищата на мрака. Ще го нападат зли ангели, разтревожени, че неговото влияние би могло да изтръгне плячката от ръцете им. Лоши хора, почувствали изобличение от примера му, ще се обединят с тях в стремежа си да го отделят от Бога чрез примамливи изкушения. Ако не успеят с тези средства, ще употребят насилие, за да принудят съвестта му.

Но докато Исус се застъпва за човека в небесното светилище, обуздаващото влияние на Светия Дух ще се чувства както върху управляващите, така и върху народа. Той все още контролира законите на страната. Без тях състоянието на света би било много по-лошо. Въпреки че много от християнските водачи са активни оръдия на Сатана, Бог има свои пратеници сред лидерите на нацията. Врагът подбужда свои служители да планират мерки, които силно да спъват Божието дело, но боящи се от Господа държавници, повлияни от свети ангели, се противопоставят на намеренията им с неоспорими аргументи. Така няколко души ще задържат мощния поток на злото. Съпротивата на неприятелите на истината ще бъде обуздавана, за да може третата ангелска вест да осъществи делото си. Последното предупреждение ще привлече вниманието на ръководните личности, действащи чрез Господа, и някои от тях ще го приемат и ще се присъединят към Божия народ във времето на скръбта (…) „Радвайте се, прочее, и вие, сионови чада, и веселете се в Господа, вашия Бог, защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви наваля дъжд – есенен и пролетен (…)“ (Йоил 2:23). „И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар (…) И всеки, който призове името Господне, ще се спаси“ (Деяния 2:17-21).

Великото дело на евангелието ще приключи с не по-слабо изявление на Божията сила от това в началото.