НЕУЧТИВОСТТА И НЕЙНОТО ВЛИЯНИЕ.

Добрите качества, които мнозина притежават, са скрити и вместо да привличат души към Христос, те ги отблъскват. Ако такива личности можеха да видят влиянието на своя неучтив начин на отношение и поведение и на нелюбезния си език към невярващите, както и колко оскърбително е такова поведение в очите на Бога, биха реформирали своите навици. Защото липсата на учтивост е един от най-действените сатанински средства за препъване. Себелюбието и оплакванията на вечно киселия християнин поставят преграда в пътя на грешниците – да не поискат никога да се приближат до Христос.

Ум характер личност” – III том  Издателство ,,Нов живот”