НЕЧЕСТИВИТЕ БЯГАТ БЕЗ ДА ГИ ГОНИ НЯКОЙ

 

Веднъж един проповедник посетил дома на един вярващ, който имал невярваща дъщеря. Тя обичала светските удоволствия и не искала да слуша за Бога, съда и вечността. Когато тя видяла, че към къщата се приближава проповедника, тя побързала да излезе през задната врата. Връщайки се след известно време у дома, майка й и казала, че проповедникът й оставил една Библия с надпис, който сочел следния стих, който дъщерята прочела: „Нечестивите бягат без да ги гони някой.” Тези думи отразили като едно духовно огледало състоянието на нейната душа и засегнали нейната съвест. Скоро тя срещнала проповедника и му разказала, как Божието Слово подействало в душата й. Проповедникът й посочил Господ Исус и й предложил да се покае за своите грехове и с вяра да приеме спасението, основаващо се на жертвата на Господа. Тя откликнала на този благодатен зов и получила прощение и мир с Бога. Животът й напълно се променил. Тя повече не бягала от светлината на Евангелието, понеже станала Божие дете.

Защо бягат хората от Бога? Понеже се страхуват от Него. Те нямат мир с Бога и не знаят, какво ще се случи след смъртта. Съзнателно или не, но те бягат от светлината, която разкрива грешното им състояние.

„Нечестивите бягат без да ги гони някой.“ Притчи 28:1