НЕЩО ЗА АЕРОБНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ

В проучване участниците били разпределени в две групи за упражнения. Първата група правела разтягащи и тонизиращи упражнения няколко дни седмично, докато другата се занимавала предимно с аеробни дейности като ходене. В края на шестмесечната програма по-възрастните в аеробната група показали значителни подобрения на здравето на сърцето, вниманието и повишена мозъчна активност в областите, свързани с концентрацията. За разлика от тях при хората от другата група нямало никакви значителни промени.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“   Д-р Нийл Недли

P.S. Разбира се, не може да се подцени и ролята на разтягащите и тонизиращи упражнения, най-вече за костно-ставния апарат.