НЕЩО КОНКРЕТНО И ПРАКТИЧНО

Вместо да се сравняваме с хората, което ще стимулира нашата гордост, да се сравняваме с Исус, което ще стимулира нашето смирение. Тогава в отговор на този копнеж – да приличаме на Спасителя – точно Святият Дух ще действа в нас и да желаем това, и да го изработим. /Филипяни 2:13/

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”