„Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.“ (Йоан 14:27).

Винаги е имало и винаги ще има две групи на земята до времето на края – вярващите в Исус и тези, които Го отхвърлят. Грешниците, независимо колко са зли, противни и корумпирани, чрез вяра в Него могат да бъдат очистени с помощта на Словото Му. Тези, които отхвърлят Христос и отказват да вярват в истината, ще бъдат изпълнени с горчивина срещу приелите Исус като личен Спасител. Но хората, които вярват в Него, са трогнати и покорени от изявената Негова любов и от Неговото смирение, страдание и смърт в тяхно име.

Мирът, който Христос дава на Своите ученици и за който се моли, е мирът, роден от истината, който не бива да бъде потъпкан заради раздори. Без него идват войни и конфликти, ревност, завист, омраза. Но Христовият мир не е нещо, което светът дава или отнема. Той може да устои и сред дебненето на шпиони, и сред най-яростната опозиция на Божиите врагове. Христос дори за миг не се опитва да купи мир, предавайки светите Си принципи. Мир не се постига чрез компромис с принципите. Фатална грешка е от страна на Божиите деца да се стремят да хвърлят мост над бездната, която разделя децата на светлината от тези на мрака, като жертват даден принцип, като правят компромис с истината. Така предават Христовия мир, за да се помирят или сприятелят със света. Тази цена е твърде скъпа, за да бъде платена от Божиите деца. Нека последователите на Христос решат в себе си, че никога няма да извършат компромис с истината, никога няма да предадат дори и точица от нея заради света. Нека имат в себе си мира на Христос!