НЕ БОЙ СЕ, АЗ СЪМ С ТЕБ

“В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.” Йоан 14:20

Бог никога не води децата Си по начин, различен от този, който биха избирали сами, стига да виждаха края от началото, и да бяха наясно със славната цел, която изпълняват като Негови съработници.

Всичко, което ни е затруднявало в действията на Божието провидение, ще бъде обяснено в идещия свят. Трудните за разбиране неща тогава ще намерят своето обяснение. Тайните на благодатта ще се разкрият пред нас. Където ограниченият ни ум е откривал само объркване и нарушени обещания, там ще видим най-съвършената и красива хармония. Ще знаем, че безграничната Любов е подредила опитностите, изглеждащи твърде трудни.