НЕ ГЛЕДАЙ  ВЪЛНИТЕ

Какво виждаме в Матей 14: 22-33:

Ладия насред езерото, блъскана от вълните с уплашените ученици на Исус, Петър, тръгнал по водата, за да отиде при своя Учител, но потъващ, когато поглежда към силния вятър и незабавно протегнатата ръка на Исус за помощ. Знаем много добре тази история.

Въпросът е дали знаем, че във всяка житейска буря Исус е заедно с нас сред вълните. Трябва само да решим дали да гледаме ,,силния вятър“, или към Исус.

Днес светът преживява поредната си буря. ,,Анализатори“ от света изнасят най-различни ,,факти“ как е възникнала, кое или кой я е предизвикал. Предлагат се най-различни сценарии, дори за замисъл на група хора да унищожат човечеството.

Но Бог управлява този свят и Негова е последната дума. Никой не може да предизвика, каквото и да било, без Бог да го допусне. Да, имало е много епидемии, войни и природни катаклизми на тази земя. Колко още ще има и какви, ние не знаем. В свят приел да живее в бунт срещу Бога, злото е неизбежно. Имало е и жертви, сред вярващи и невярващи, но вечната ни участ зависи единствено и само от това ,,вълните и вятърът“ ли управляват живота ни или Исус, който е до нас, сред бурята. Дал е толкова висока цена за нас, че е немислимо да се съмняваме в готовността Му да отвърне веднага на всеки зов за помощ! Удивителна е способността Му да ни отговаря, когато търсим съвет.  Достатъчно е да го направим, готови да приемем волята Му, и да изчакаме отговора Му. Той има хиляди начини да ни помага и да ни отговаря!