Нека искреност и вяра характеризират молитвите ви. Господ желае да направи за нас това и “може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим”/Ефес. 3:20/. Говорете така! Молете се така! Не говорете скептично! Не можем да си позволим да допускаме Сатана да ни вижда, че има власт да помрачава лицата ни и да стъжава живота ни