„НЕ ГО ИСКАМ“

 

Уилям Хъл е свещеникът, посетил 13 пъти нацисткия престъпник Адолф Айхман в затвора, където очаквал изпълнението на смъртната си присъда. Свещеникът водил продължителни разговори с човека, отговорен за смъртта на милиони, чул е по-следните му думи, придружил го е до бесилката. В книгата си „Борба за една душа“ Хъл разказва за срещите си с Айхман, като пише: „Най-важното за мен беше да бъде спасен един ужасен грешник, за да не отиде в пъкъла. Но този човек, който от бюрото си е издавал разпореждания за избиването на милиони човешки същества и е причинил неизмерими по своята жестокост страдания, остана невъзмутим до последния си час. Той ми каза: „Не се нуждая от някой, който да умре за мен! Нямам нужда от прощение на греховете! Не го искам!“

Ужасен завършек на един ужасен по своята същност живот. И след пренебрегната и отхвърлена милост идва вечната отговорност.