НЕ ГО ПРАВИ

Хулата срещу Святия Дух, или смъртният грях, се състои в продължително противопоставяне на истината, което завършва с окончателно и невъзвратимо решение срещу Духа, направено с пълното съзнание, че това води до противене на Божията воля. Съвестта прегаря от дългото пренебрегване внушенията на Святия Дух и човек едва ли съзнава, че е взел съдбоносното решение… Такъв човек не може да се покае, защото съвестта му завинаги е станала безчувствена и той не желае покаянието. Той съзнателно е поставил душата си извън обхвата на божествената благодат. Този грях става непростим не поради Божието нежелание да прости, а поради човешкото нежелание да получи прощението.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”