НЕ ДА СЪДИ, НО ДА СПАСИ

„Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.“ (Йоан 3:17)

Има души, които страдат в неверие. Те питат: „Как да знам, че Бог се е примирил с мен? Как мога да съм сигурен, че ме обича и че ми е простил?“. Не е по силите ви, скъпи младежи, да се оправдаете пред Бога. Исус ви кани да отидете при Него с всичките си товари и проблеми. Приемете обещанието и грижите, които Бог ви осигурява. Отместете погледа от себе си към Исус, защото в Неговия характер е изявен Отец.

Христовата кръв с вечната си спасителна сила е нашата единствена надежда, защото единствено чрез Неговите заслуги получаваме прощение и мир.

Божият характер, разкрит в Христос, приканва нашата вяра и любов, защото имаме Баща, Чиято милост и състрадание никога не отпада. На всяка стъпка от пътуването ни към небето Той ще бъде с нас, за да ни ръководи при всяка трудност, да ни оказва помощ при всяко изкушение.

Вашият разум и въображение трябва да бъдат докоснати от живителната сила на Христос, за да се отпечатат върху тях красотата и истината. Има велики и скъпоценни истини, които изискват вашето размишление, за да имате твърда основа за вярата си – правилно познание за Бога. О, дано изкуственият и напразно търсещ истината човек да осъзнае, че светската мъдрост, колкото и да е търсена, не познава Бога.

Съвсем подходящо е да се стремим да научим всичко възможно от природата, но да не пропускаме да се учим и от естеството на Христос – там е пълната изява на характера на живия Бог. Съзерцавайки Христос, уподобявайки се на Неговия образ, вашите представи за Божия характер ще се разширяват и умът, и сърцето ви ще се възвисяват, пречистват и облагородяват. Нека младите хора се целят високо, без да разчитат на човешката мъдрост, но живеейки ден след ден с поглед към Този, Който е невидим. И да вършат своите дела със съзнанието, че са наблюдавани от небесните интелигентни същества.