НЕ Е НА НЕБЕТО

По време на робството в Америка, един богат плантатор имал роб християнин. След време робовладелецът починал, и според общоприетия начин на изразяване за него казали, че оти­шъл на небето. Но вярващият роб изразил своето несъгласие с това твърдение и заявил:

  • Опасявам се, че господарят ни не е отишъл на небето.

Когато го попитали защо мисли така, той обяснил:

  • За всяко свое пътуване нашият господар се подготвяше много старателно. Подготвяше се дори за всяка една от ежеднев­ните си срещи, дори говореше за тях. Но не съм го чул, нито съм видял да се подготвя по какъвто и да било начин за небето.