НЕ ЗНАЕ

Един младеж попитал Конфуций:

  • Учителю, какво нещо е смъртта?
  • Сине мой, отговорил мъдрецът, – как да ти кажа какво нещо е смъртта, когато все още не зная какво нещо е животът?

Но можем да попитаме Друг, Който знае всичко за живота и за смъртта, и Който заявява: „Аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мен, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре вовеки“ (Йоан 11:25-26).