НЕ МИР НА ВСЯКА ЦЕНА

  “Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.”
(Матей 10:34)

Мирът, който Христос нарича Негов мир, и който Той даде на учениците, не е този, предотвратяващ разделенията; това е мирът, който получаваме и изпитваме именно сред разцепления и разделения. Мирът, познат на верния защитник на Божието дело, е в съзнанието, че той върши Божията воля, и в отразяването на славата Христова в добри дела. Този мир е вътрешно, а не външно състояние. Отвън остават воюването, битките с противните сили и отявлените врагове; студенината и подозрението дори на тези, които претендират, че са наши приятели.