НЕ МИСЛИ ЗА ТЪМНАТА СТРАНА НА НЕЩАТА

Ангелът каза: „Бог не изоставя людете Си, дори и да грешат. Той не се отвръща от тях с гняв за леко нещо. Ако съгрешат, имат адвокат при Отец, Исуса Христа праведния.” Този, който толкова те обикна, че даде собствения Си живот за теб, няма да престане да те слуша и да мисли за тебе, няма да те изостави, освен ако ти самоволно и категорично не Го изоставиш, за да служиш на света на Сатана. Исус обича да идваш при Него точно такъв, какъвто си, безнадежден и безпомощен, и да се хвърлиш и да паднеш върху Неговата преизобилна милост, като вярваш, че Той ще те приеме точно такъв, какъвто си. Ти мислиш за тъмната страна на нещата. Трябва да отвърнеш ума си и вместо да мислиш през цялото време за Божия гняв, мисли за Неговата изобилна милост, Неговото желание и готовност да спасява бедни грешници, а после вярвай, че Той спасява теб.

Битката за твоя ум (biblebg.com)