НЕ МОЖЕМ ДА ЖИВЕЕМ БЕЗ БОГА

“Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”
(Йоан 8:12)

Няма човек, който да е следвал грешни пътища и на когото Исус не би простил, приел и благословил, ако той пристъпи към Него с вяра и предаде себе си, съзнаващ своята слабост и безпомощност, на Христовото състрадание и Божествена сила…

Вижте колко утешаваща е мисълта, че Исус е трогнат от съчувствие към нашите немощи. Той бе изкушаван във всичко както нас, затова всички имаме помощта, от която се нуждаем стига само да тръгнем в пътя, по който вървеше Той. Там е нашата безопасност и сигурност. Исус е осветил пътеката, в която вървяха Неговите нозе. Днес чуваме Неговия нежен глас: “Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света” (Йоан 8:12Йоан 16:33).

Христос победи света чрез Своя живот, и колко велика е Неговата любов, когато ни кани да дойдем при Него с всички наши скърби, отчаяния, мъки и обърканост, с твърдото уверение, че ще ни даде помощта Си. Исус ще внесе здраве и светлина в живота ни. Ако сложим своята ръка в Неговата десница, Той ще ни заведе върху здрава канара, върху по-добра основа от всичко, което сме имали преди. Той ще ни направи по-силни чрез Неговата сила и ще подкрепи нашата работа и усилия.

А когато душите ни изпитат изцелителното докосване на ръката Му, тогава постигаме едно по-тясно общение с Исус и ставаме съработници на Бога, не само за вдигане на падналите, за лекуване на съкрушени сърца и души, но и за вдъхване на кураж, вяра и доверие. Това е Божията работа – да довеждаме при Исус души, които са се отдалечили от Неговите конкретни поучения и са се пръснали на парчета върху скалите и зъберите на греха. Той обеща да възстанови отново всеки разрушен живот, който видимо е безнадежден.