НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ

“Никой, като запали светило, не го туря в зимника, нито под шиника, но на светилника, за да виждат светлината ония, които влизат.” Лука 11:33

Когато Христос пребъдва в душата истински, това не може да се скрие. Той е като воден кладенец, извиращ за вечен живот. Не можем да не отразяваме христоподобието в характера си. И тогава нашите думи и поведение пораждат в останалите хора дълбока, пребъдваща и засилваща се любов към Исус. Така ние изявяваме пред света, че се променяме по образа на Спасителя.