НЕ МОЯТА, НО ТВОЯТА ВОЛЯ ДА БЪДЕ

 “И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си, и се молеше, казвайки: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш.”
(Матей 26:39)

Възможно е в сърцата си да чертаем път, който е вдъхновен от личните ни амбиции или себични цели. Господ познава края от началото. Той разбира отношенията, които всеки човек трябва да поддържа спрямо Бога и спрямо ближния си. В Божиите очи връзката на даден човек с други хора, притежаващи определен характер и наклонности, може да бъде вредна за близкия кръг от души, с които този човек общува. Същият човек може да няма достатъчно разум , за да види ясно причината и следствието и така да се окаже, че хората, с които се е свързал, да не бъдат такива, които биха му помогнали там, където той се нуждае от помощ.

Свързването на определени обстоятелства и елементи може да доведе до неблагоприятни резултати. Ето защо човек не бива да уповава на собствената си преценка. Преживяният опит ще го убеди в заблудата му. Господ цели онова което би било от най-голяма духовна полза за уравновесената душа, която е готова да започне едно ново начинание надхвърлящо нейните очаквания. Какво трябва да стори такъв човек? Неговата единствена сигурност е в това, да остави настрана всички свои предпочитания и планове и да каже: “Не моята, а Твоята воля, Господи да бъде…”

В най-малките, както и в най-значителните неща, първият голям въпрос е Каква е божията воля, защото Неговата воля е и моя /виж 1 Царе 15:22/. Тогава кой ще ви навреди, ако следвате доброто? Даден човек може да бъде призован от Бога за работа и пост, които са особено трудни и изпитващи. Господ иска от такъв човек работа, при която е рисковано да изгуби не само земния, но и вечния си живот. Такава задача изпълни и Христос, когато дойде в нашия свят, за да се противопостави на бунтовния водач на падналите ангели. Бог беше изнамерил плана и Христос прие Своята роля в Него. Той се съгласи да посрещне сатана в двубой, но обезоръжен, така както всеки човек щеше да постъпва след Него. По този начин Исус получи цялата небесна сила в Своя помощ, а човекът, ако ходи според пътищата и волята на Бога ще получи същото . Същите небесни посредници и изпълнители служат днес на ония, които ще бъдат наследници на спасението, за да могат те да побеждават всяко изкушение, голямо или малко, така както Христос побеждаваше. Помнете, че всеки, който се излага на опасност без тя да е предизвикана от обстоятелства изискващи послушание пред Бога, ще падне под силата на изкушението…