НЕ ПОЗНАВАМЕ САМИТЕ СЕБЕ СИ

Страданието разкрива какво има в нашите сърца. Ние рядко сме наясно какво крие нашият душевен свят. Не познаваме самите себе си. Огромни съкровища от любов, благородство и героизъм, или пък страшни погреби от озлобление, отмъстителност и жестокост могат с години да се крият дълбоко в недрата на нашата душа, докато един ден, провокирани от специфични обстоятелства, тези „залежи” не се активизират. Най-често това се случва под въздействието на „високата температура”, изпитанията. Нали от една страна точно така златото добива своя блясък и чистота, а от друга страна същият огън изпепелява уникални ценности и плода на човешкия труд. Висотата на характера се показва не толкова в свят, в който всичко върви добре, но в свят, който познава болката и страданието.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян