Не пренебрегвайте Христовата жертва

“Видях, че цялото небе се интересува от нашето спасение. Тогава трябва ли да бъдем безразлични? Трябва ли да бъдем безгрижни, сякаш няма никакво значение дали ще се спасим, или ще бъдем изгубени? Ще презрем ли дадената за нас жертва?”

(“Съкровища от свидетелства” – 22 стр. Издателство Нов Живот, София)