НЕ ПРЕНЕБРЕГВАЙ ПОЧИВКАТА

Нашата почивка трябва да бъде възстановяваща. Когато спим, невроните се възстановяват, като се отстраняват отпадъците от техния метаболизъм. Всички клетки на нашето тяло се нуждаят от достатъчно почивка всеки ден. Тя трябва да бъде редовна – най-малко 7 часа при възрастните.

Но освен от ежедневна почивка, нашият организъм се нуждае и от други периоди на почивка: седмична (най-малко един ден в седмицата) и годишна. Правени са няколко опита за промяна на продължителността на седмицата. По времето на Френската революция, водени от рационалистични подбуди, хората пожелали да създадат седмица от десет дни. Но опитът пропаднал. Има нещо в човека, което го кара да се нуждае от периодична почивка на всеки седем дни. Това е биологичен цикъл, биологична необходимост, определена несъмнено от Твореца. Редовната почивка е добър здравословен навик.

,,Наслади му се“ – Д-р Х.Д. Памплона, Издателство ,,Нов живот“

Можете да купите книгата : https://newlife-bg.com/product-category/health/