НЕ СА ПОВЯРВАЛИ В ИСТИНАТА

В Съда хората няма да бъдат осъдени поради това, че съзнателно са вярвали в една лъжа, а защото не са повярвали в истината, защото са пренебрегнали възможността да научат какво е истина.