НЕ СЕ ВРЪЩАЙ НАЗАД

Сара била прекрасна християнка, която поддържала рядко дълбока връзка със своя Господ. Нейният брат Джордж, обаче, бил прословутата черна овца в семейството – пълна противоположност на сестра си. Джордж имал сериозен проблем с алкохола. След години на злоупотреба, тялото му се разбунтувало. Бъбреците му бързо излизали от строя. Лекарите казали на Сара, че брат и със сигурност ще умре много скоро, ако не му се направи бъбречна трансплантация.

– Как стои въпросът с донорите? – попитала тя.

– Поради пристрастеността на Джордж към алкохола, съмнително е  дали името му изобщо  ще бъде включено в списъка на чакащите за органи.

Без всякакво колебание Сара предложила да вземат един от нейните бъбреци и да го присадят на болния и брат.

  • Ако имате кръвна съвместимост, би могло – отговорили лекарите. Но това е много скъпа операция и се питаме доколко е разумно да излагаме на риск вашето здраве, заради един човек с такива саморазрушителни навици.
  • Моля Ви, докторе, просто проверете дали моите бъбреци са подходящи.
  • Оказало се, че съвместимост има. Когато счетоводството на болницата поставило въпроса за заплащането – Джордж, разбира се нямал здравна осигуровка – Сара ипотекирала дома си и поела да заплати всичко необходимо.

Трансплантацията преминала успешно – за Джордж, но не и за Сара. След операцията се парализирала от кръста надолу.

Сара преглътнала трагичната вест малко по-леко, когато и казали, че Джордж се възстановява забележително добре.

– Боже, благодаря ти!- казала тя. – Ако успея да откупя още няколко години живот за моя брат, през които той да открие Спасителя, всичко ще си е струвало, дори и никога повече да не мога да ходя!

Каква благородна и любяща сестра! Въпреки това, причината да ви разкажа тази история, не се корени  в проявеното благородство, а във факта,че истинският живот е много по-странен от всяка фантастика. Как мислите се е почувствала Сара, когато брат и не дошъл нито веднъж край нейното легло, за да и благодари за скъпо струващата жертва? И какво предполагате, че е изпитала, когато разбрала, че първото нещо, което той направил, след като излязъл от болницата, било да отиде в един бар и да празнува.

По-голяма част от хората днес с нетърпение приемат Божиите благословения и егоистично ги пропиляват – като Джордж. Как смятате, че се чувства Исус, когато хората, изповядващи се за християни, получават от Него милост и живот, а след това Го напускат, за да се върнат към същото това поведение, което е коствало на Спасителя такива страдания? Когато видим и осъзнаем колко много Му струват нашите грехове, няма да имаме повече желание отново да прегръщаме чудовището (греха), което Го е наранило толкова дълбоко.

Исус не умря на кръста, да ни купи разрешително да грешим; Той дойде да ни избави от греха.

,, Някой ме обича” – издателство ,,Нов живот”