НЕ СЕ ВРЪЩАЙ

Бил ли си изкушаван да се откажеш – поради това, че понякога Бог “не е наблизо”, или защото църквата не е идеална, или поради лични поражения? Ако се откажеш, все едно, че никога не си тръгвал. Какъв е бил смисълът на твоите усилия? Какво ще стане с твоите мечти? И с Христовите надежди да те посрещне в небето? Ако се откажеш, радостта на Сатана ще бъде голяма. Ще докажеш, че той е прав, а Исус не те заслужава. Ако си бил изкушен да дезертираш, знай, че Христос го е предвидял и вече се е молил за това. За Него най-голямото изкушение също бе да се откаже /Гетсимания, Голгота/, но не го направи. И завеща това жертвено посвещение на Своите последователи – да устоят докрай. /Матей 24:13/

Исус не се отказва от теб и не се интересува от миналото. Затова не поглеждай назад! Там са старите болки, там са греховете и причините за тях, там са пренебрегнатите светски възможности, които са способни все още да изкушават, там могат да се видят както собствени провали, така и чужди недостойнства. Не гледай там! Не спирай! Не се връщай! Не слизай надолу! Никога не се отказвай – въпреки умората и обезсърчението, въпреки трудностите и изпитанията, въпреки лошия пример и разочарованието, въпреки личните си недостатъци и грешки! Продължи напред! Върви докрай в прощението и любовта, в търпението, саможертвата и идеализма!

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”