НЕ СЕ ПРЕВЪЗНАСЯЙ

Размишлявала жабата как да се избави от студения климат на тези места, където прекарвала зимата. Гъските, които всяка есен отлитали на юг, посъветвали жабата да тръгне заедно с тях. Проблемът се заключавал в това, как жабата да достигне до тези далечни места, след като няма крила. Тогава тя казала:

  • Оставете на мен да изработя плана за пътуването.

След дълги размишления, жабата предложила две гъски да откъснат здраво тръстиково стебло и всяка една от тях да го хване с клюна си в единия край. Тогава жабата да се залови здраво с уста за средата на тръстиката.

Така и направили. Когато настъпило време за отлитане, заедно с гъските и жабата се отправила на дълъг път. След време те прелетяли над малко село, жителите на което се събрали да гледат това необичайно явление.

  • Какво чудо на чудесата! Кой ли е измислил този изумителен план за летене? – шумели селяните.

Тяхното удивление изпълнило сърцето на жабата с такава гордост, че тя не се стърпяла и закрещяла:

-Аз, аз го измислих…

Тщеславието на жабата се оказало фатално за нея, защото отваряйки устата си, тя паднала на земята и загинала.

„Нека те хвали друг, а не твоята уста”. Притчи 27:2