Един писател казал: „Богатството отваря много врати, но само не и онази, която води към щастието.” Да, богатият човек може да бъде същевременно и най-нещастният, ако пренебрегва Господ Исус.

Американският милиардер Вандербилт, който починал 1885 година, веднъж писал до свой приятел: „Да владееш милиарди – това е най-голямото бреме за един човек. То ме убива и не ми носи удоволствие, нито полза. По-щастлив ли съм от своя съсед?” Действително богатството не може да донесе щастие. Истинското щастие и блаженство може да се намери само в личността на Господ Исус, Спасителя на света. За да го имаш, ти трябва да дойдеш при Него със своите грехове и бремена; твоята вина може да бъде измита само от кръвта, пролята на кръста на Голгота; отвори сърцето си и Му позволи да стане твой Спасител и Господ. В Него можеш да намериш истинска духовна радост и вечен живот. Човешките усилия, които са насочени към придобиване на материално богатство в този свят, не могат никога да донесат мир в сърцето. Онзи, който се опита да го постигне така, рано или късно ще пожъне само разочарование, както милиардерът Вандербилт. За такива хора се отнасят следните думи от Библията: „Така става с този, който събира имот за себе си, а не богатее в Бога”. (Лука 12:21) Господ дарява безплатно истинското богатство. „Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос – че като беше богат, за вас стана беден, за да станете вие богати чрез Неговата бедност”. (2 Коринтяни 8:9)

„Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат.“ Матей 6:19