НЕ СЪДЕТЕ

 “Защото с каквато съдба съдите, с такава ще ви съдят, и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.(Матей 7:2)

Духът на критичност, на съдене един друг, е слабост в днешната църква. Говорят се неща, които никога не бива да бъдат изричани. Всеки, който с думи поставя препънка и препятствие в пътя на брата си християнин ще бъде отговорен лично пред Бога за това.

Църквата се състои от много умове и мнения, и всеки от тях е носител на индивидуалността на притежателя си. Исус Христос даде живота Си, за да могат човешките чада с Божия благодат да станат едно цяло в разкриването на съвършения образец на Неговия характер пред света, без да губят своята индивидуалност. Никой няма право да унищожава и подронва неповторимостта на друг човешки ум, като изрича думи на неодобрение, критичност и осъждане.