НЕ СЪДИ ДРУГИТЕ

Ако можем да си представим Божието дълготърпение към нас, никога не ще си позволим да съдим или обвиняваме други. Как биха се чувствали Исусовите приятели през времето на Неговия земен живот, ако, след като са се запознали с Него, Го чуят да изрича обвинения, да осъжда или да проявява нетърпение. Нека никога не забравяме, че онези, които Го обичат, трябва да Го представят чрез своя характер.
“В братолюбието си обичайте се един друг като сродници; надпреварвайте да си отдавате един на друг почит” (Римл. 12:10).
“Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение” (1Петрово 3:9).

,,По стъпките на великия Лекар“  Издателство ,,Нов живот“