НЕ С ВЪНШЕН ПОКАЗ – ЧАСТ – 6

 

Когато апостол Павел започна своята служба в Коринт – оживения, богат и нечестив град, замърсен от безбройните пороци на езичеството, той каза: “Защото бях решил да не зная между вас нещо друго освен Исус Христос, и то Христос разпнат” ( 1Кор. 2:2). Пишейки по-късно на някои, покорени от най-долни грехове, можа да каже: “Но вие измихте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия Бог.” “Винаги въздавам благодарност на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса” ( 1Кор. 6:11, 1:4).

И днес, както в дните на Христос, делото на Божието царство не е в ръцете на онези, които се боричкат за признание и поддръжка от земни управители и човешки закони, но в ръцете на тези, които обявяват на народа в Неговото име духовните истини, които ще изработят в приелите ги Павловата опитност: “Съразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене” ( Гал. 2:20). Тогава те могат да работят като Павел за благото на хората. Той каза: “И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога” ( 2Кор. 5:20).