НЕ ХВЪРЛЯЙ КАЛ

Никога не хвърляй кал по другите. Независимо дали ще улучиш или не, ръцете ти ще останат мръсни.

Т. Паркър