НЕ ЧАКАЙ ДА СТАНЕШ ДОСТОЕН

Онези, които чакат да станат достойни за Божията милост, преди да се осмелят да изискат изпълнението на Божиите обещания, правят фатална грешка. Само Исус може да ги очисти от греха. Само Той може да прости прегрешенията ни. Той е обещал, че ще отговаря на молитвите на онези, които отиват при Него с вяра. Мнозина имат мъглява представа, че трябва да направят някакви изключителни усилия, за да спечелят Божията благосклонност, но себеупованието е суета. Само ако се свърже с Исус чрез вяра, грешникът става изпълнено с надежда и вярващо Божие дете.

Свидетелства към църквата том I